کیمیا اکسیر آریسا

Uncategorized

Uncategorized

Oxazolidineها

Oxazolidineها موادی هستند که در پوشش های پلی اورتان، چسب و درزگیر استفاده می شوند. این مواد با رطوبت واکنش […]

Uncategorized

Siloen LA 271

این افزودنی نوعی هم سطح کننده سیلیکونی بهبود یافته با گلایکل است. این ماده به عنوان افزودنی برای جوهر و

پیمایش به بالا