کیمیا اکسیر آریسا

Oxazolidineها

Oxazolidineها موادی هستند که در پوشش های پلی اورتان، چسب و درزگیر استفاده می شوند. این مواد با رطوبت واکنش داده و گروه های آمین و هیدروکسیل ایجاد می کنند. این گروه ها در نهایت با ایزوسیانات ها واکنش میدهند و تولید اورتان میکنند. این واکنش ها، از آزاد شدن CO2 در فیلم رنگ و ایجاد حباب و حفره جلوگیری میکنند. علاوه بر این اثر زیادی بر کاهش VOC در پوشش های دو جزیی با درصد جامد بالا خواهند داشت. در سیستم های تک جزیی نیز، به سختی یا Cure شدن سریعتر کمک میکنند.

براساس نوع ساختار، Oxazolidineها به سه دسته تقسیم میشوند: 1- جاذب رطوبت یا Moisture scavengers 2- رقیق کننده یا Reactive diluents3- عمل آورنده یا Latent curing agents

برخی از Oxazolidineها، بیش از یکی از کارکردهای بالا را میتوانند داشته باشند.

مواد جاذب رطوبت یا Moisture scavengers از شرکت incorez :

incozol 2 ماده ای است که به عنوان جاذب رطوبت یا خشک کننده معرفی میشود. این ماده اثر بسیار محسوسی روی کاهش میزان تشکیل حباب یا فوم در ترکیب و افزایش استحکام فیلم دارد. در تصاویر زیر اثر به کارگیری این ماده مشاهده میشود:

پس از 2000 ساعت تست، پنل سمت چپ که فاقد incozol 2 می باشد، دچار زنگ زدگی و تشکیل حفره شده است.

عکس چپ: رنگ آکرلیک پلی اورتان دو جزیی فاقد incozol 2

عکس راست: رنگ آکرلیک پلی اورتان دو جزیی حاوی incozol 2

پوشش دو جزیی پلی اورتان مقاوم به مواد شیمیایی برای وسایل نظامی

تاپ کوت های هواپیما ( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

کلیر کوت های محافظ refinish برای خودرو ( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

تاپ کوت های محافظ توربین های بادی( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

کاربرد مواد جاذب رطوبت یا Moisture scavengers :

مواد reactive diluent از شرکت incorez :

incozol LV ماده ای است که به عنوان Reactive diluent میتواند جایگزین مناسبی برای volatile diluent باشد و خواص بهبود یافته ای ارائه دهد. برخی از خواص و ویژگی های این ماده را در این بخش آورده شده است:

  • بسیار موثر در کاهش ویسکوزیته
  • جلوگیری از تولید گاز CO2
  • سازگاری مناسب با پلی اُل و حلال ها
  • کمک به مصرف بیشتر فیلر در ترکیب و بهبود خواص ترکنندگی

کاربرد مواد reactive diluent :

پوشش دو جزیی پلی اورتان مقاوم به مواد شیمیایی برای وسایل نظامی

تاپ کوت های هواپیما ( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

کلیر کوت های محافظ refinish برای خودرو ( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

تاپ کوت های محافظ توربین های بادی( پوشش دو جزیی پلی اورتان)

مواد  عمل آورنده  یا Latent curing agent از شرکت incorez :

incozol EH افزودنی است که به عنوان Curing agent  سیستم های پلی اورتان مورد استفاده قرار می گیرد. به این معنا که افزودن این ماده سرعت cure  شدن پلی اورتان تک جزیی بدون نیاز به کاتالیست فلزی را بهبود می بخشد. این ماده تا زمانی که در مجاورت رطوبت قرار نگیرد بی اثر خواهد بود. در واقع این ماده در حضور رطوبت هیدرولیز شده و تولید گروه آمین و هیدروکسیل میکند، این مواد نیز با ایزوسیانات واکنش میدهند. استفاده از این افزودنی از طریق حذف گاز CO2 به زیبایی و بهبو خواص فیلم پلی اورتان کمک میکند. همچنین سختی و مقاومت شیمیایی در پوشش های تک جزیی را بهبود میدهد. از سایر ویژگی های این ماده میتوان به بوی قابل قبول تر نسبت به سایر Oxazolidineها اشاره کرد.

نکته قابل توجه این است، که افزودن incozol EH در سیستم های تک جزیی پلی اورتان آلیفاتیک و آروماتیک خواص پایداری خوبی جهت نگهداری در قوطی ایجاد میکند. همچنین incozol EH میتواند در دمای زیر صفر بدون کریستالیزاسیون نگه داری شود.

پوشش پله و پیاده رو ها ( پوشش تک جزیی پلی اورتان)

پوشش های بالکن ( پوشش تک جزیی پلی اورتان)

ساخت غشاهای آب بند کننده ( پوشش تک جزیی پلی اورتان)

پوشش سقف ( پوشش تک جزیی پلی اورتان)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا