این مواد محلول های آماده ای هستند که حاوی chelating agent (این مواد با قابلیت سختی زدایی و جذب یون) می باشند. در واقع این مواد این قابلیت را دارند، تا بتوانند rust موجود روی فلز آهن یا آلیاژهای فلزی شامل آهن نظری استیل را به یک ماده شیمیایی barrier تبدیل کنند. درنهایت میتوان روی لایه تبدیل شده، یک لایه تاپ کوت نهایی پوشش داد. تفاوت vegerust TP و vegerust TP-V در آن است که TP-V صد درصد ریشه کربن گیاهی دارد.

کاربردها:

  • به عنوان پرایمر مستقیماً روی سطح هایی که پتانسیل زنگ زدگی دارد، اعمال شود.
  • به عنوان پوشش روی محل هایی که زنگ زده شده اند، اعمال شود تا بتواند بخش های زنگ زده را تبدیل کند.

نکته قابل توجه آن است که این دو ماده برای پرایمرهای پایه آب مناسب نیستند. زیرا افزودن آن باعث انعقاد binder میشوند.

دوز مصرف این ماده 5-3% از وزن کل، در پرایمرهای پایه حلال است.

 

This post is also available in: English